نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب معاونت جدید آموزشی و پژوهشی دانشگاه

انتصاب معاونت جدید آموزشی و پژوهشی دانشگاه


انتصاب معاونت جدید آموزشی و پژوهشی دانشگاه

سرکار خانم دکتر نسترن پارسافرد عضو هیأت علمی و رئیس مرکز جذب این دانشگاه در حکمی از سوی رئیس محترم دانشگاه ، با حفظ سمت قبلی به معاونت جدید آموزشی و پژوهشی دانشگاه انتصاب گردید.