نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر زهرا براتی سده

دکتر زهرا براتی سده


 

سمت: معاون آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: نسترن پارسافرد

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی-شیمی

شماره تماس مستقیم: 32262862-058

شماره تماس داخلی: 131

محل استقرار: خیابان 17 شهریورشمالی-کوچه شهید نوریان-دانشگاه کوثر