نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی


 

سمت: معاون آموزشی و پژوهشی                      

نام و نام خانوادگی: فاطمه بدیعیان باغ سیاهی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فیزیک - گرایش حالت جامد  

شماره تماس مستقیم:                

شماره تماس داخلی: 

محل استقرار: بجنورد- جاده ارکان- بالاتر از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) - دانشگاه کوثر