نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی پرسنل آموزش

معرفی پرسنل آموزش


نام و نام خانوادگی سمت  
  مسئول دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی  

محل استقرار: خیابان 17 شهریورشمالی-کوچه شهید نوریان-دانشگاه کوثر 

 

شماره تماس: 32427891-058 داخلی 171