نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف واحد مشاوره، آموزش و اطلاع رسانی

اهداف واحد مشاوره، آموزش و اطلاع رسانی


آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی نقش عمده ای در توسعه و ثمردهی طرح های فناوری اطلاعات دارد. در این راستا واحد آموزش و اطلاع رسانی علاوه بر ایفای مأموریت فوق در دانشگاه، وظیفه‌ی سرویس دهی به کلاسهای آموزشی مرتبط با فناوری اطلاعات برای گروه های آموزشی مختلف دانشگاه را نیز بر عهده دارد. همچنین انجام مشاوره های مختلف خرید، ارتقاء و پیاده سازی سیاست های مرتبط با فناوری اطلاعات جهت تصمیم گیری های مدیریتی بر عهده این واحد می باشد. مهمترین فعالیت های واحد مشاوره، آموزش و اطلاع رسانی به شرح ذیل می باشد:

  1. تهیه مواد آموزشی مورد نیاز کاربران به صورت فایل های آموزشی
  2. آموزش موردی کاربران (کارکنان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان)
  3. راه اندازی بخش آموزش در وب سایت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه آموزش های مورد نیاز کاربران در آن
  4. جمع آوری آموزش های تخصصی گروه ها و تهیه بانک آموزش های تخصصی مجازی
  5. قرار دادن جدیدترین اطلاعات کاربردی حوزه فناوری اطلاعات در وب سایت
  6. تهیه مستندات کاربری و راهنمای کاربران جهت استفاده صحیح پرسنل و دانشجویان از سیستم های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری
  7. مشاوره و راهنمایی همکاران و دانشجویان در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات
  8. برگزاری کلاس های ضمن خدمت با هماهنگی مدیریت طرح و برنامه دانشگاه
  9. برگزاری کلاس های تخصصی برای دانشجویان با هماهنگی مدیریت فرهنگی دانشگاه و انجمن های علمی دانشجویی

لازم به ذکر است که این مسئولیت ها طبق آئین نامه خاصی نبوده و توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه کوثر بر اساس توانایی های همکاران این مرکز تهیه و تنظیم گردیده است.