دستگاه طیف سنجی مرئی-فرابنفش (UV-Vis)

کاربرد: آنالیز ترکیبات آلی و رنگی و ترکیبات مولکولی جاذب نور UV

خدمات قابل ارائه:

  1. امکان طیف گیری جذبی در ناحیه 190 تا 1100 نانومتر
  2. تعیین غلظت جسم حل شده موجود در حلال
  3. اندازه گیری بازتاب پخشی (Diffuse Reflection Spectroscopy) بخصوص جهت ارزیابی مواد پودری