سامانه های الکترونیک

امضاء تفاهم نامه همکاری بین شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و دانشگاه کوثر بجنورد

امضاء تفاهم نامه همکاری بین شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و دانشگاه کوثر بجنورد جهت هم افزایی توانمندی‌های آزمایشگاهی کشور در حوزهای مختلف...دوشنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۰