نمایش اسناد و رسانه‌ها

آیین نامه های پژوهشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
دستورالعمل شرکت در همایش های علمی و کارگاه های تخصصی خارج کشور دانلود (790.5k)
شیوه نامه امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی دانلود (1,080.7k)
دستورالعمل تشویق و امتیازدهی به کتاب دانشگاه کوثر دانلود (727.3k)
شیوه‌نامه اجرایی طرح‌های پژوهشی شماره 3 دانلود (791.3k)
دستورالعمل تشویق نویسندگان مقالات دانشگاه کوثر دانلود (1,003.9k)
دستورالعمل اجرای طرحهای پژوهشی درون دانشگاهی دانلود (833.6k)
شیوه‌نامه پژوهشگر برتر استانی دانلود (776.2k)
دستورالعمل تأسیس و فعالیت کمیته علم سنجی دانشگاه کوثر دانلود (706.4k)
دستورالعمل اختصاص پژوهانه تشویقی (Grant) دانلود (151.0k)
شیوه نامه برگزاری کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه کوثر دانلود (984.2k)
دستور العمل شرکت در همایش های علمی و کارگاه های تخصصی داخل کشور دانلود (776.4k)
دستورالعمل اجرایی مأموریت های پژوهشی دانشگاه کوثر دانلود (763.2k)
شیوه‌نامه پژوهانه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کوثر دانلود (617.2k)
دستورالعمل انتخاب پژوهشگر برتر در سطح دانشگاه دانلود (514.7k)
دستورالعمل خرید کالا از محل اعتبار پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر دانلود (414.7k)
قرارداد خرید از محل پژوهانه دانلود (758.4k)
آیین نامه مالی معاملاتی خراسان شمالی دانلود (16,953.0k)
آیین نامه اجرایی پیشگیری از تقلب دانلود (1,547.9k)
شیوه‌نامه داخلی سفرهای علمی کوتاه مدت دانلود (506.8k)
دستورالعمل نگارش و تدوین طرح های پژوهشی دانلود (429.5k)