نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره تخصصی «دستاوردهای پژوهشی، فناوری و دارایی های فکری بانوان در حوزه آب و برق و انرژی»

برگزاری جشنواره تخصصی «دستاوردهای پژوهشی، فناوری و دارایی های فکری بانوان در حوزه آب و برق و انرژی»


اطلاعیه: وزارت نیرو (امور زنان و خانواده) در نظر دارد جشنواره تخصصی «دستاوردهای پژوهشی، فناوری و دارایی های فکری بانوان در حوزه آب و برق و انرژی» را با همکاری پژوهشگاه نیرو در هفته پژوهش سال جاری در سطح ملی برگزار نماید.

بانوان واجد شرایط می توانند با تکمیل فرم‌ها (قابل دسترس در وب سایت http://women.moe.gov.ir) و ارسال به آدرس الکترونیکی WII@nri.ac.ir  به جشنواره معرفی گردند.

دبیرخانه جشنواره با شماره 811606540 آماده پاسخگویی به سولات در این خصوص می باشد.