نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان خراسان شمالی

جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان خراسان شمالی


با عنایت به برگزاری جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان خراسان شمالی در ۲۱ آذرماه سال جاری و دستورالعمل بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده وزارت عتف مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۱۳، خواهشمند است اعضای محترم هیئت علمی و کارمندان گرامی که متقاضی شرکت در جشنواره استانی هستند حداکثر تا پایان 4 آذر ماه سال جاری، پرسشنامه را تکمیل نموده و به همراه مدارک و مستندات فعالیت‌های پژوهشی ارائه شده، به حوزه پژوهش تحویل دهند تا در شورای پژوهشی بررسی و نفرات برتر به استان معرفی گردند.
شایان ذکر است این تاریخ قطعی بوده و به مدارک ارسالی پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دریافت فایل:

 جدول امتیاز پژوهشگران

 شیوه امتیازدهی به پژوهشگران

 اصلاحیه برخی از بندهای شیو‌نامه امتیازدهی

 مستندات لازم جهت بررسی پرونده پژوهشگران و فناوران

 پرسشنامه معرفی پژوهشگران برگزیده توسط دانشگاه‌ها