نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولویت‌های پژوهشی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی 1398

اولویت‌های پژوهشی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی 1398


به استحضار می‌رساند اولویت‌های تحقیقاتی شرکت آب منطقه‌ای در زمینه‌های مختلف شامل مدیریت منابع آب، هیدرولوژی و آب‌های سطحی، مسائل محیط زیستی و زمینه‌های مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب اعلام گردیده است. لطفاً اعضای هیأت علمی جهت اطلاع بیشتر و تکمیل فرم‌های مربوط به سایت اینترنتی این شرکت به آدرس www.khrw.ir مراجعه فرمایند.

مهلت ارسال فرم‌های پیشنهاد پژوهشی تا روز چهارشنبه تاریخ 1398/05/23می‌باشد.