نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید مهلت ارائه گزارش نهایی درس کار آموزی

تمدید مهلت ارائه گزارش نهایی درس کار آموزی


 
اطلاعیه دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه
با سلام
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دانشجویانی که درس کارآموزی را در ترم 973 اخذ نموده اند ولی در سامانه کارآموزی گردش شروع ارسال ننموده اند، ضمن کسر نمره به میزان یک نمره از ایشان، تا تاریخ 1398/06/26 به ایشان مهلت داده شد این مهم را به انجام رسانند.
همچنین به اطلاع می رساند دانشجویانی که موفق به ارسال گردش اختتام کارآموزی نشده اند تا تاریخ 1398/06/30 به ایشان مهلت داده شد این مهم را به انجام رسانند.

دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه کوثر