×

فهرست وبگاه‌های دانشگاه

معرفی

گروه ارتباط با صنعت و کارآفرینی از دو رکن مجزای دفتر ارتباط با صنعت و مرکز کار‌آفرینی تشکیل شده است که در دانشگاه کوثر تحت عنوان یک گروه فعالیت می‌کند. دفتر ارتباط با صنعت: شناخت نیازمندی‌های صنعت و پتانسیل‌های دانشگاه مستلزم ایجاد ارتباط علمی و درک متقابل این دو پدیده است. بنابراین دفتر ارتباط با صنعت به ‌عنوان مرجع رسیدگی، پاسخ‌گویی و توسعه این ارتباط در دانشگاه بوده و تأمین نیروی انسانی متخصص و بسیاری از نیازمندی‌های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی صنایع را بر عهده دارد. هماهنگی‌های لازم جهت کارآموزی، کار پژوهشی، کار پروژه، بازدیدهای علمی دانشجویان و برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی مناسب توسط این دفتر انجام می‌گیرد. فعالیت‌های انجام گرفته در دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی به شرح ذیل می‌باشد: بازنگری و بهبود شیوه تخصیص واحدهای تولیدی و خدماتی به دانشجویان جهت گذراندن دوره کارآموزی. جمع‌آوری نیازمندی‌های نیروی کار واحدهای تولیدی و کمک در جهت تأمین آن.  جهت‌دهی پروژه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد به سمت پروژه‌های عملیاتی مورد نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی. برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت اجرای طرح‌های کاربردی در مراکز تولیدی و خدماتی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه کوثر. برنامه‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مؤثر توسط افراد صاحب نام در سطح کشور. بررسی اقدامات انجام گرفته درسایر مراکز ارتباط باصنعت در دانشگاه‌های سراسر کشور با هدف استفاده از تجربیات آنها. برنامه‌‌ریزی جهت برگزاری دوره‌های کاربینی جهت آشنایی دانشجویان با محیط‌های تولیدی و صنعتی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سرپرست دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه کوثر 

مهندس عباس زهره وند رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 
 گروه کامپیوتر مربی (کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار)
ساختمان شماره ۱ - اتاق 410 ۰۵۸-۳۲۲۲۸۶۱(داخلی 151)

 

                           کارشناس دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه کوثر 

............... کارشناس دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت
......................... .................
ساختمان شماره ۱ - اتاق 301 ۰۵۸-۳۲۲۶۲۸۶۱ (داخلی 106)

 

 

طرح تألیف کتاب

عنوان طرح:

پرچم اعتقاد

نویسنده:

هما صائمیان

سازمان طرف قرارداد:

دفترتحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی خراسان شمالی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی در حال اجرا

عنوان طرح:

بررسی ترکیب مداخلات درمانی و رژیم غذایی بر افزایش سلامت و کاهش وزن کارکنان فرماندهی نیروی انتظامی خراسان شمالی

نویسنده:

وجیه یزدانی

سازمان طرف قرارداد:

دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی خراسان شمالی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان طرح:

ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی زنان شاغل

نویسنده:

دکتر اعظم ملانوروزی

سازمان طرف قرارداد:

استانداری خراسان شمالی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان طرح:

بررسی اپیدمیولوژیک نزاع در استان خراسان شمالی

نویسنده:

مهندس سکینه بیگی

سازمان طرف قرارداد:

اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان طرح:

بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی استان خراسان شمالی با تأکید بر ایجاد و توسعه اشتغال‌های خرد

نویسنده:

دکتر رمضانعلی نادری

سازمان طرف قرارداد:

دفتر امور روستایی استانداری خراسان شمالی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ