کارگاه‌های برگزار شده

 

1. کارگاه معرفی آیین‌­نامه­های بنیاد ملی نخبگان

2. کارگاه ایده تا محصول با همکاری پارک علم و فناوری خراسان شمالی ویژه اعضای هیأت علمی

3. برگزاری کارگاه ثبت پتنت

4.  سلسله کارگاه­های ایده پردازی با دعوت از کارآفرینان استان

5. کارگاه‌های فرهنگی بنیاد ملی نخبگان

6. ایده پردازی و راه اندازی کسب و کار

7. آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و مدرسه کارآفرینی شکوفایی خلاقیت

8. کارگاه وبینار با عنوان  " مدیریت و ارتقا یک میکرواکسیستم کارآفرینی و الزامات مذاکره با سرمایه گذار"

و....