ثبت نام طرح هاي يارانه خدمات آزمايشگاهي labsnet1403

ثبت نام طرح هاي يارانه خدمات آزمايشگاهي labsnet 1403


به استحضار اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه مي‌رساند، ثبت نام طرح هاي يارانه خدمات آزمايشگاهي بهار 1403ويژه اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي سراسر كشور، توسط شبكه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي از روز يكشنبه 26 فروردين ماه 1403 ساعت 9 صبح آغاز مي گردد.
دريافت كنندگان اعتبار طرح مذكور، از تاريخ مذكور تا پايان خرداد ماه 1403 امكان استفاده از اعتبار براي دريافت خدمات از مراكز عضو شبكه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي را خواهند داشت.
خواهشمند است به دانشجويان تحصيلات تكميلي تحت راهنمايي خود نيز اطلاع رساني فرمايند.

راهنماي ثبت نام در باشگاه مشتريان شبكه آزمايشگاهي و دريافت اعتبارhttps://labsnet.ir/page/2178

ورود به كارتابل اعضاي باشگاه مشتريان (ثبت درخواست طرح)https://my.labsnet.ir