انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه

عضویت و انعقاد تفاهم‌نامه با شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی با هدف افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های آزمایشگاهی و اشتراک‌گذاری دستگاه‌ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی