پذیرش دانشجو در دانشگاه کوثر برای مقطع کارشناسی ارشد در زمینه نانوشیمی از مهرماه

پذیرش دانشجو در دانشگاه کوثر برای مقطع کارشناسی ارشد در زمینه نانوشیمی از مهرماه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر: دکتر محبوبه معین مقدس رئیس دانشگاه کوثر با اعلام این خبر افزود با موافقت شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با پذیرش دانشجو در دانشگاه کوثر برای مقطع کارشناسی ارشد در زمینه نانوشیمی از مهرماه پذیرش دانشجو در رشته ذکر شده انجام خواهد گرفت.