ارائه جنبه‌های ژئوتوریستی غارهای منطقه پیراشهری بجنورد و ظرفیت اقتصادی آن‌ها

ارائه جنبه‌های ژئوتوریستی غارهای منطقه پیراشهری بجنورد و ظرفیت اقتصادی آن‌ها

جناب آقای دکتر تیمور جعفری عضو محترم هیأت علمی گروه جغرافیا دانشگاه کوثر، پروپوزالی با عنوان "ارائه جنبه‌های ژئوتوریستی غارهای منطقه پیراشهری بجنورد و ظرفیت اقتصادی آن‌ها" را در جلسه کارگروه اسناد تاریخی و هویتی شهر بجنورد مرکز آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر که با حضور آقایان سید محسن موسوی (رئیس مرکز)، مهدی معلم رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و پیگیری، دانیال امینی رئیس اداره زیباسازی شهرداری، وحید کریمی مدیر امور فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، ابوالفضل حصاری مسئول آموزش و پژوهش اداره کل ثبت احوال استان، محسن قلی زاده رئیس گروه مطالعات اقتصادی و سایر همکاران محترم دستگاه‌های اجرایی شهرستان بجنورد که در تاریخ 29 بهمن 1402 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید، ارائه نمودند.