بازدید دانشجویان رشته مهندسی صنایع دانشگاه از شرکت فابا موتور خراسان شمالی

بازدید دانشجویان رشته مهندسی صنایع دانشگاه از شرکت فابا موتور خراسان شمالی

دانشجویان رشته مهندسی صنایع دانشگاه کوثر به منظور تکمیل درس"روش‌های تولید" در تاریخ 01/02/1403، به همراه استاد محترم جناب آقای کریم جعفریان از شرکت فابا موتور خراسان شمالی بازدید نمودند.