تفاهم نامه های دانشگاه کوثر

لیست تفاهم نامه‌های همکاری با موسسات و دستگاه های اجرایی 

تفاهم نامه شورای اسلامی شهر بجنورد

انعقاد:  1400/10/07                      انقضاء: پایان دوره ششم شورای اسلامی
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی

انعقاد:  1402/09/08                     انقضاء:  1407/09/08
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان خراسان شمالی

انعقاد:  1400/09/20                      انقضاء:  1405/09/20
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با اداره کل صنعت، معدن، تجارت استان خراسان شمالی

انعقاد:  1401/12/23                       انقضاء:  1404/12/23
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با اداره کل استاندار استان خراسان شمالی

انعقاد:  1402/11/18                        انقضاء:   1404/11/18
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری بادانشگاه علوم پزشکی

انعقاد:  1401/11/01                          انقضاء:   1404/11/01
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان خراسان شمالی

انعقاد:  1402/07/25                      انقضاء:  1404/07/25
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 انعقاد:  1399/03/01                       انقضاء:  1404/03/01
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان شمالی

انعقاد:    1402/02/04                     انقضاء: 1404/02/04
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با دانشگاه جامی جمهوری اسلامی افغانستان

انعقاد:  1399/08/14                       انقضاء:  1403/08/14
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با پارک علوم و فناوری

انعقاد:  1400/10/12                         انقضاء:  1402/10/12
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی

انعقاد:  1400/02/21                        انقضاء:  1402/02/21
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با دانشگاه حکیم سبزواری (طرح تعاون)

انعقاد:  1400/02/04                       انقضاء:  1402/02/04
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با اداره کل پست

انعقاد:  1401/01/17                         انقضاء:  1401/12/29
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان شمالی

انعقاد:  1398/09/05                       انقضاء:  1401/09/05
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با بانک قرض الحسنه مهر ایران

انعقاد:  1398/05/07                       انقضاء:  1401/05/07
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان شمالی

انعقاد:  1399/02/15                        انقضاء:  1401/02/16
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی واحد استان خراسان شمالی

انعقاد:  1398/10/17                         انقضاء:  1400/10/17
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با کمیته امام خمینی

انعقاد:  1398/09/25                       انقضاء:  1400/09/25
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

انعقاد:  1399/08/27                       انقضاء:  1400/03/27
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی

انعقاد:  1397/10/01                         انقضاء:  1399/10/01
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان شمالی

انعقاد:  1398/02/25                       انقضاء:
Responsive Image
تفاهم نامه همکاری با بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی

انعقاد:  1398/06/12                        انقضاء:
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image