محل دانشگاه در نقشه

تماس با ما

برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق تلفن و ایمیل اقدام نمایید.

      کد بجنورد: ۰۵۸

تلفن های تماس: 32262862-32262863-32427891-32427645

شماره مستقیم دفتر ریاست:32262461

روابط عمومی: ۳۲۲۶۲۴۵۸

فکس و دبیرخانه مرکزی: 32262493

=============================

مسئول دفتر معاونت: داخلی 171

=============================

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان

کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸

Email:info@kub.ac.ir