• مرکز اینترنت دانشجویی شماره دو
  • مخزن کتابخانه
  • آزمایشگاه شیمی

خبرها

عضوهیات علمی دانشگاه کوثر بجنورد درمیان برترین های نانوی جهان

رییس دانشگاه کوثر بجنورد : بر اساس داده های گوگل اسکولار دکتر اعظم سبحانی   عضو هیات علمی   این دانشگاه در میان   برترین های   فناوری نانو   جهان قرار گرفت . ...

یک‌شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

اطلاعیه‌ها