مرتبه علمی خانم‌ها دکتر نسترن پارسافرد، عضو هیأت علمی گروه شیمی و دکتر محبوبه یگانه، عضو هیأت علمی گروه مهندسی اپتیک و لیزر از استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت. ضمن تبریک و قدردانی از تلاش و همت والای این اساتید آرزوی توفیق روز افزون در کسب درجات علمی بالاتر، از درگاه ایزد منان خواستاریم.