1- برای دریافت اطلاعیه‌های مربوط به ثبت‌نام و آموزش الکترونیکی به مدیریت‌های زیرمجموعه/ مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی مراجعه فرمائید.