برای دریافت اطلاعیه‌های مربوط به ثبت‌نام به قسمت مدیریت‌های زیرمجموعه/ مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی (http://epa.kub.ac.ir/) مراجعه فرمائید.

برای دریافت اطلاعیه‌های مربوط به یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی) به قسمت مدیریت‌های زیرمجموعه/ گروه آموزش‌های آزاد و مجازی  (http://elc.kub.ac.ir/) مراجعه فرمائید.