به اطلاع می‌رساند بنیاد ملی نخبگان هر ساله به دانشجویان صاحب استعداد برتر در دانشگاه‌های کل کشور به مدت یکسال جوایز متعدد تحصیلی اهدا می‌کند متقاضیان جهت ثبت نام به سامانه سینا sina.bmn.ir مراجعه فرمایید.

زمان ثبت نام: از تاریخ 97/04/05 الی 05/15/ 97

شماره تماس: 32229229-058        ----        058-32223930

 اطلاعیه اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر 

 شیوه نامه جوایز 98-97