×

فهرست وبگاه‌های دانشگاه

سامانه های الکترونیک

انتصاب دکتر علیرضا مؤذن به سمت سرپرست مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

دکتر محبوبه معین‌مقدس سر‍‍پرست محترم دانشگاه کوثر، طی حکمی آقای دکتر علیرضا مؤذن را به عنوان سرپرست مدیریت امور پژوهشی دانشگاه منصوب کرد. دوشنبه، ۲۷ دی ۱۴۰۰

انتصاب دکتر فاطمه بدیعیان باغ سیاهی به سمت سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتر محبوبه معین‌مقدس سر‍‍پرست محترم دانشگاه کوثر، طی حکمی خانم دکتر فاطمه بدیعیان باغ سیاهی را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه...دوشنبه، ۲۷ دی ۱۴۰۰

راه‌اندازی مرکز انتشارات دانشگاه کوثر

مرکز انتشارات دانشگاه کوثر راه‌اندازی شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس دانشگاه - داخلی 148 تماس حاصل فرمائید. یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

راه‌اندازی مرکز نوآوری بانوان دانشگاه

مرکز نوآوری بانوان دانشگاه کوثر راه‌اندازی شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت مدیریت‌های زیرمجموعه/ مرکز نوآوری بانوان مراجعه فرمائید. یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

راه‌اندازی نشریه تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر

 نشریۀ علمی تخصصی زبان و ادبیات عربی  با نام " التنظیرات و النقد فی الادب العربی " به  صاحب‌امتیازی دانشگاه کوثر  با...دوشنبه، ۲۷ دی ۱۴۰۰

عضو هیات علمی دانشگاه کوثر درمیان برترین‌های نانوی جهان

بر اساس داده‌های گوگل اسکولار دکتر اعظم سبحانی   عضو هیات علمی   ا ین دانشگاه در میان   برترین های   ...یک‌شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

آئین‌نامه‌های مصوب وزارت عتف:

 آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی- سال 1390

 آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی همراه با اصلاحات - سال 1395

 اصلاح برخی از مواد آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی- موضوع مصوبه 5 از صورتجلسه نهمین نشست هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی مورخ 99/04/22

 آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی 

 شیوه‌نامه پیوست آئین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی

 پیوست یک از نشست فوق‌العاده هیأت امنای دانشگاه‌های خراسان شمالی مورخ 1400/02/19- دستورالعمل خدمت اعضای هیأت علمی به شیوه تمام وقت ویژه

  بخشنامه در خصوص نکات خدمت تمام وقت ویژه 

                                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شیوه‌نامه‌های داخلی دانشگاه:

 شیوه‌نامه خدمت موظف اعضای هیأت علمی "تمام وقت ویژه" دانشگاه کوثر 

 شیوه‌نامه خدمت موظف اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر در نیمسال‌های آموزش مجازی- شیوع ویروس کووید۱۹

 شیوه نامه آموزش مجازی در دانشگاه کوثر

                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فرم‌ها و کاربرگ‌ها:

 فرم‌های ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری- بر اساس آئین‌نامه ارتقاء سال 1395

 فرم‌های درخواست ترفیع پایه استحقاقی سالیانه  (1- سند IF و  Q مقالات، از فایل اکسل موجود در سایت وزارت عتف تهیه و الصاق مقاله گردد. 2-سند کتاب از سایت کتابخانه ملی تهیه و پرینت شناسنامه کتاب ارائه گردد. 3-سند مقالات علمی پژوهشی از لیست موجود در وزارت عتف تهیه گردد.)