اخبار آموزشی و پژوهشی

در کوثر چه می گذرد؟...

اطلاعیه ها

جدیدترین اعلانات دانشگاه کوثر

تقویم آموزش

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1403-1402
9 دیماه
شروع امتحانات عملی
13 دیماه
پایان کلاس ها
20 دیماه
شروع امتحانات نظری
  15 بهمن ماه
اخذ الکترونیکی معرفی به استاد
7 بهمن ماه
شروع فرآیند انتخاب واحد
هم اکنون
14 بهمن ماه
شروع کلاس ها
21 بهمن ماه
اخذ الکترونیکی معرفی به استاد
7 خرداد ماه
شروع امتحانات عملی
16 خرداد ماه
پایان کلاس ها
23 خرداد ماه
شروع امتحانات نظری
18 تیرماه
اخذ الکترونیکی معرفی به استاد
18 خرداد
امتحانات میان ترم

معاونت آموزشی و پژوهشی

ماموریت معاونت آموزشی و  پژوهشی دانشگاه، ارائه و اجرای برنامه جهت توسعه و ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی  بنیادی و کاربردی دانشگاه، حفظ و ارتقاء جايگاه مرجعيت علمی ملی و ارتقاء جايگاه دانشگاه در رتبه‌بندی‌های داخلی، افزایش نقش دانشگاه در توسعه ارتباطات و فعالیت‌های صنعتی، ایجاد ساختارهای پژوهشی مناسب و به روز رسانی ماموریت ساختارهای موجود و نیز تلاش برای افزایش تاثیرگذاری اجتماعی بر اساس مسئولیت اجتماعی دانشگاه می‌باشد.

گالری تصاویر

رویدادهای دانشگاه

رویداد های دانشگاه کوثر

دسترسی سریع

ریاست
معاونت‌ها
سایر حوزه‌ها
پیوندهای مرتبط