اخبار آموزشی و پژوهشی

در کوثر چه می گذرد؟...

اطلاعیه ها

جدیدترین اعلانات دانشگاه کوثر

تقویم آموزش

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1403-1402
7 بهمن 
انتخاب واحد
شروع کلاس‌ها
14 بهمن
1 اردیبهشت
حذف اضطراری- حذف ترم
ارزشیابی اساتید توسط دانشجو
5خرداد
19خرداد
امتحانات عملی
پایان کلاس‌ها
23خرداد
امتحانات نظری
26 خرداد
معرفی به استاد
20 تیر
هم اکنون
.
اتمام ترم

معاونت آموزشی و پژوهشی

ماموریت معاونت آموزشی و  پژوهشی دانشگاه، ارائه و اجرای برنامه جهت توسعه و ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی  بنیادی و کاربردی دانشگاه، حفظ و ارتقاء جايگاه مرجعيت علمی ملی و ارتقاء جايگاه دانشگاه در رتبه‌بندی‌های داخلی، افزایش نقش دانشگاه در توسعه ارتباطات و فعالیت‌های صنعتی، ایجاد ساختارهای پژوهشی مناسب و به روز رسانی ماموریت ساختارهای موجود و نیز تلاش برای افزایش تاثیرگذاری اجتماعی بر اساس مسئولیت اجتماعی دانشگاه می‌باشد.

گالری تصاویر

رویدادهای دانشگاه

رویداد های دانشگاه کوثر

دسترسی سریع

ریاست
معاونت‌ها
سایر حوزه‌ها
پیوندهای مرتبط