"آزمایشگاه مرکزی"


                   معرفی مرکز:

​​​​​​​
​​دانشگاه کوثر در جهت رفع نیازهای آزمایشگاهی محققین کشور و به منظور گسترش تعامل پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه، با بهره‌مندی از امکانات دستگاهی مناسب، آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی به کلیه پژوهشگران و محققین دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، نهادها، سازمان‌ها و صنایع مختلف سراسر کشور می‌باشد. آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کوثر جهت ساماندهی تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی از لحاظ سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیروی انسانی، در آذرماه ۱۳۹۴ افتتاح و راه‌اندازی گردید.
Responsive Image

"فعالیت های آزمایشگاه مرکزی"

 1. اطلاع‌رسانی مبلغ بودجه تعیین شده جهت خرید یا بروزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و پرکاربرد مورد استفاده گروه و رشته‌های مختلف علمی و دانشگاهی، تحت یک مدیریت واحد و متمرکز در یک مکان جهت سهولت در ارائه خدمات

 2. خرید و تجهیز دستگاه‌های جدید متناسب با درخواست رشته‌های گوناگون دانشگاهی و تحقیقاتی

 3. بررسی و تدوین آیین نامه‌های شبکه آزمایشگاهی

 4.  تامین و بررسی امکان‌سنجی تهیه و تجهیز وسایل مورد نیاز آزمایشگاهی

 5. عضویت در شبکه آزمایشگاهی کل کشور(شاعا)

 6. عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

 7. ایجاد شبکه آزمایشگاهی در سطح دانشگاه با محوریت آزمایشگاه مرکزی

 8. ایجاد بستر لازم جهت انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی

 9. ارتقای توان پژوهشی اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و کلیه پژوهشگران و محققین سایر دانشگاه‌ها و مراکز

 10. ارتباط با دانشگاه‌ها، نهادها و شرکت‌های علمی، تحقیقاتی و صنعتی در راستای ارائه خدمات متقابل

 11. یکسان‌سازی فرایند خدمات آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

Responsive Image

آمارهای این چندسال چه می‌گویند؟

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
توانستیم درمدت فعالیت خود12 آزمایشگاه رامجهزکنیم
توانستیم بیش از   10000 نمونه از مشتریان دریافت کنیم.
توانستیم برای آزمایشگاه های خود تاکنون بیش از 200دستگاه مجهز فراهم کنیم