مصوبات شورای پژوهشی

 • مصوبه 1 جلسه 153

  موضوع اختصاص بالاترین سهم امتیاز (به نویسنده اول یا نویسنده مسئول) در دستاوردهای پژوهشی با عنایت به آیین‌نامه‌های داخلی و بالا دستی بررسی شد. مقرر گردید از تاریخ 1402/01/01 در بررسی دستاوردهای پژوهشی اعضای هیأت علمی نویسنده اول بالاترین سهم را داشته باشد.
  تذکر: این مهم مشمول تشویقی مقالات نم‌باشد لذا کما فی سابق در تشویقی مقالات طی آیین‌نامه‌های بالا دستی نویسنده مسئول به عنوان نویسنده اول منظور می‌گردد.
 • مصوبه 6 جلسه 154

  موضوع حمايت مادي و معنوي پژوهشگران جهت ايجاد انگيزه ارسال مقالات به نشريه تخصصي دانشگاه با عنوان (التنظيرات و النقد في الادب العربي) بررسي و به شرح زير موافقت شد. مقرر شد به نویسنده مسئول هر مقاله که در نشریات ذکر شده در بالا چاپ شده باشد فارغ از وابستگی نویسنده، مبلغ معادل یک مقاله ISC-Q1 در شیوه نامه تشویق مقالات دانشگاه پرداخت گردد. در حال حاضر این مبلغ میزان 10.000.000 ریال می باشد. همچنین مقرر گردید در صورتی که نویسنده مسئول در مرتبه دانشیار باشد، مبلغ تشویقی با ضریب 1/2 اگر استاد تمام باشد با ضریب2 محاسبه گردد.
 • مصوبه 3 جلسه 161

  بررسی نحوه امتیازدهی با توجه به فهرست منتشر شده از سوی پایگاه های استنادی

  نحوه امتیازدهی به مقالات با عنایت به فهرست منتشر شده از سوی پایگاه های استنادی بررسی و مقرر شد بر مبنای زمان چاپ مقاله به فهرست منتشر شده متناظر با آن به شرح زیر استناد گردد.
  فهرست منتشر شده در ISC: سه سال قبل از تاریخ چاپ
  فهرست منتشر شده در JCR: دو سال قبل از تاریخ چاپ
  فهرست منتشر شده در Scopus: دو سال قبل از تاریخ چاپ
 • مصوبه 2 جلسه 143 

  اعتبارسنجی نشریات علمی خارجی/ ایرانی که در فهرست سیاه وزارت علوم قرار ندارد و نیز دارای نمایه معتبر نمی باشند بررسی شد.

  مقرر گردید به مقالات منتشر شده در این دسته نشریات، امتیازی تخصیص داده نشود.

 • مصوبه 9 جلسه 158

  پرداخت هزینه کد اخلاق از محل پژوهانه

  با عنایت به پرداخت هزینه دریافت کد اخلاق از سوی اعضای هیأت علمی موضوع بررسی و مقرر شد این موضوع در قالب بند 7 ماده 6 شیوه نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی پرداخت گردد. 

  6-7- کمک هزینه چاپ مقالات (Page charge) در صورت تأمین اعتبار:
  در نشریات ISC, Scopus, WOS و علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین برای هر مورد تا سقف 10 میلیون ریال 
   در نشریات JCR برای هر مورد تا سقف 50،000،000ریال:
  JCR-Q1: 50.000.000 ریال
  JCR-Q2: 40.000.000 ریال
  JCR-Q3: 30.000.000 ریال
  JCR-Q4: 30.000.000 ریال
 • مصوبه 7 جلسه 151

  مقرر شد اخذ Doi مقالات به منزله انتشار نهایی تلقی شود و درصورت احراز هرگونه مغایرت مسئولیت ناشی از آن بر عهده شخص باشد.
 • مصوبه 5 جلسه 142 

  موضوع حذف دانشجوی دانشگاه کوثر از شمارش نویسندگان دستاوردهای پژوهشی جهت تقسیم امتیاز و حمایت مالی بررسی شد.با توجه به قوانین بالادستی مبنی بر عدم حذف؛ مقرر شد نویسنده دانشجو در شمارش نویسندگان لحاظ شود.
 • مصوبه ۸ جلسه ۱۴۰

  *مقرر شد دریافت امتیاز طرح پژوهشی منوط به ارائه گزارش طرح به شرح زیر باشد:

   *میزان امتیاز: تا سقف ۲ امتیاز طبق بند ۹ شیوه نامه داخلی امتیاز دهی به فعالیت های پژوهشی 


  *حداقل میزان گزارش: ۳۰ صفحه
  * نوع گزارش: علمی
  * نحوه تدوین: مطابق با دستورالعمل نگارش و تدوین طرح‌های پژوهشی 
 • مصوبه 3 جلسه 77 (ماموریت پژوهشی طرح های درون دانشگاهی)

  * با توجه به دلایل زیر اعضای شورای پژوهش با ادامه استفاده اعضای هیات علمی از ماموریت پژوهشی طرح‌ها موافقت نمودند:

  مدت اجرای طرح‌های پژوهشی شماره 1 دو سال می باشد که 10 روز ماموریت پژوهشی به منظور حمایت و کمک به عضو هیات علمی جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی مورد نیاز طرح ( مطالعات کتابخانه‌ای و گردآوری داده، انجام کارهای تجربی در طرح‌های آزمایشگاهی، جمع بندی مطالب و نوشتن مقاله، گزارش اختتام طرح) می باشد.

  در مورد طرح‌های شماره 2 نیز مدت اجرا یک سال می‌باشد که مشابه مورد ذکر شده در بالا 5 روز ماموریت برای انجام فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته شده است.

  * لازم به ذکر است که ماموریت پژوهشی طرح بدون پرداخت می‌باشد و روزهای ماموریت ایشان نباید مصادف با روزهای کلاس آموزشی  باشد. 

  * همچنین مقرر گردید ماموریت پژوهشی طرح نباید بلافاصله قبل یا بعد از مرخصی استحقاقی یا سایر ماموریت های عضو هیات علمی باشد.

   

   

 • مصوبه 6 جلسه 181 (حمایت از کتاب های خریداری شده توسط اعضای هیأت علمی)

  حمايت از کتاب هاي خريداري شده  توسط اعضاي هيات علمي از محل پژوهانه بررسي و مقرر شد در صورتجلسه گروه مربوطه صراحتا قيد شود کتب خريداري شده تخصصي بوده و در راستاي تحقيقات پژوهشي ايشان مي باشد.