ثبت نشانی سازمانی دانشگاه کوثر در پایگاه استنادی Scopus

به اطلاع می رساند پس از پیگیری‌های صورت گرفته نشانی سازمانی دانشگاه کوثر به آدرس kosar University of Bojnord  در پایگاه استنادی Scopus ثبت و قابل دسترسی می‌باشد.