طرح پژوهشی دکتر سمیه سادات طباطبایی- گروه زبان و ادبیات عربی

"دختر پوستین‌پوش" نام تیپی است که در آن دختری از آزار پدر می‌گریزد. او برای گریز راه چاره‌‌ای می‌جوید و چاره را در پوستینی می‌یابد که از سر تا پایش را بپوشاند. این تیپ که در فهرست... 2022 28 Jun

طرح پژوهشی دکتر حسن پارسی پور- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شهرنشینی شتاب آلود در جهان بویژه در کشورهای در حال توسعه، در دهه های اخیر، شهرها را با چالش های ناپایداری محیط شهری روبرو ساخته است و این مساله مشکلاتی مثل ترافیک، مصرف انرژی بیشتر، آلودگی... 2022 28 Jun

طرح پژوهشی دکتر الهام بصیری گروه ریاضی

تهیه جدول زمان‌بندی درس¬های دانشگاهی یک فرآیند تصمیم¬گیری بسیار زمانبر است که در هر نیمسال تحصیلی در مراکز آموزش عالی و با در نظر گرفتن محدودیت های ... 2022 28 Jun

طرح پژوهشی دکتر محبوبه معین مقدس- گروه مهندسی اپتیک و لیزر

شناسنامه طرح:استفاده از روش یادگیری داده­ محور در کلاس­ های انگلیسی سخت، زمان­بر و با چالش­‌های فراوان همراه است... 2022 28 Jun

طرح پژوهشی دکتر زارع - گروه زبان و ادبیات انگلیسی

شناسنامه طرح خلاصه طرح عنوان: بررسی تاثیر تمرین های مبتنی بر یادگیری داده محور تمرکز بر ساختار بر درک زبان آموزان از سخنرانی های علمی انگلیسی استفاده از روش یادگیری داده­ محور در کلاس­ های... 2022 28 Jun